นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday148
mod_vvisit_counterThis week326
mod_vvisit_counterLast week1371
mod_vvisit_counterThis month1126
mod_vvisit_counterLast month4212
mod_vvisit_counterAll days230450

 

  Alt  
 

 
  นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน  
 

            ปลัดเทศบาล

 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

 
   
 

     นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล

         หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
   
 

นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

งานสวัสดิการสังคม

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอกสันติ  แก้วมูลตรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวิตรี พรสุวโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Alt

นางสุภาภรณ์ นามไพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายนิรันดร์  จ้ำแพงจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววณิชยา  ตุลาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายสิทธิชัย  เหล่าโพธิ์แดง

พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางเยาวมาลย์  ภูหนองโอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวเสาวภา  สะตะ

งานธุรการ

 

งานประชาสัมพันธ์

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

Alt

นางกรุณา  ทวีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางวิจิตรา  บุญบุตตะ

  นักวิเคราะนโยบายและแผน  ชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  อินทร์พรหมมา

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

Alt

นายสุพจน์  อันทะเกด

         พนักงานดับเพลิง           (ช่วยงานประชาสัมพันธ์)

นางสาวนิชานันท์  มูลสุวรรณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาวสาวพวงรัตน์  พันเดช

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

   

     นายยรรยง  ฤทธิ์ทรงเมือง

   งานประชาสัมพันธ์

 

  

 

   

งานกฏหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานจัดระเบียบตลาด

 

นายสถาพร  ศีิริบุตรวงษ์

นิติกรชำนาญการ

 

จ.ส.อ.ยรรยงค์  วรรณปะกา

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 

 

นายศาศวัฒน์  รันเรือง

พนักงานดับเพลิง

นายไพรัตน์  โสโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

นายโกศล  ตรีเดช

พนักงานดับเพลิง

นายประหยัด  แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 
 

นายพีรพงษ์  พุ่งพิลา

พนักงานขับรถดับเพลิง

 
   
 

      นายฤทธิรงค์  อันทะเกตุ

           พนักงานขับรถยนต์

 
   
 

     นายบุญยืน  เสาะสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

 
   
 

      นายพิทักษ์  ศรีเมืองบุญ

            พนักงานขับรถยนต์

 
 

นางวรรณี  ไชยทัพ

แม่บ้าน

        นายคำพันธ์  โพธิ์หล้า

                      คนสวน

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา