นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday105
mod_vvisit_counterYesterday159
mod_vvisit_counterThis week438
mod_vvisit_counterLast week1090
mod_vvisit_counterThis month2269
mod_vvisit_counterLast month4760
mod_vvisit_counterAll days205019

 

  Alt  
 

 
  นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน  
 

            ปลัดเทศบาล

 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

 
   
 

     นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล

         หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
 

 

 
   
 

นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

งานสวัสดิการสังคม

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

     
Alt

นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอกสันติ  แก้วมูลตรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวิตรี พรสุวโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Alt Alt Alt

นางสุภาภรณ์ นามไพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายนิรันดร์  จ้ำแพงจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววนิชยา  ตุลาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 

นางเยาวมาลย์  ภูหนองโอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

 
 

นางสาวนิชานันท์  มูลสุวรรณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
     
 

 

 

งานประชาสัมพันธ์

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

Alt

นางกรุณา  ทวีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางวิจิตรา  บุญบุตตะ

นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  อินทร์พรหมมา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

Alt   Alt

นายสุพจน์  อันทะเกด

         พนักงานดับเพลิง           (ช่วยงานประชาสัมพันธ์)

 

นาวสาวพวงรัตน์  พันเดช

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

   พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

  

 

   
     

งานกฏหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

   

นายสถาพร  ศีิริบุตรวงษ์

นิติกรชำนาญการ

 

 

 

 

นายศาศวัฒน์  รันเรือง

พนักงานดับเพลิง

นายไพรัตน์  โสโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

นายโกศล  ตรีเดช

พนักงานดับเพลิง

นายประหยัด  แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 
 

นายพีรพงษ์  พุ่งพิลา

พนักงานขับรถดับเพลิง

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา