นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday171
mod_vvisit_counterYesterday282
mod_vvisit_counterThis week1176
mod_vvisit_counterLast week1389
mod_vvisit_counterThis month5045
mod_vvisit_counterLast month5321
mod_vvisit_counterAll days188568

สำนักปลัดเทศบาล
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  งานแผนงานและงบประมาณ

   

    ปีงบประมาณ 2561

    - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561files/B12.pdf

    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561files/B8.pdf

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมfiles/B10_.pdf

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี แก้ไขfiles/B11_.pdf

    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561files/B14.pdf

    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561files/B15.pdf

   

    ปีงบประมาณ 2562

    - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562files/B9.pdf

   

    - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562files/B3.pdf

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561-2565files/B4.pdf

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1files/B21.pdf

   ปีงบประมาณ 2563

   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563files/B20.pdf

   - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563files/B22.pdf

  - ประกาศสัดส่วนประชาคม files/B28.pdf

  - แผนดำเนินธุรกิจ 2563files/B29.pdf

   

   

  งานการเจ้าหน้าที่

    ปีงบประมาณ 2564

    - คำสั่งมอบหมายงาน  files/B31(1).pdf

    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)files/B32.pdf

    ปีงบประมาณ 2561

    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) files/B7.pdf

    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง 2561 files/B16.pdf

    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 2561 files/B17.pdf

    ปีงบประมาณ 2562

    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง 2562files/B18.pdf

    - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 2562files/B19.pdf

    - ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจฯfiles/Sv1.pdf

   

   งานนิติการ

  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)files/B6.pdf

  - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์files/B5(1).pdf

  - แผ่นพับประโยชน์ทับซ้อน files/a27.pdf

  - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน files/B1.pdf

  - ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตfiles/B30.pdf

   

  งานสวัสดิการสังคม

  - ประกาศกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนfiles/SB1.pdf

   

   

  นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  -  วิธีการดับเพลิงขั้นต้นfiles/B13.pdf

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา