นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday49
mod_vvisit_counterYesterday70
mod_vvisit_counterThis week242
mod_vvisit_counterLast week1262
mod_vvisit_counterThis month3668
mod_vvisit_counterLast month3396
mod_vvisit_counterAll days326418

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข  ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข  ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข  ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนดำเนินงาน-ปี-2562
- ประกาศ เรื่อง   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
- การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงยืน       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
- ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- เทศบัญญัติ ปี 2561
- แผนพัฒนาฯ บทที่ 1
- แผนพัฒนาฯ บทที่ 2
- แผนพัฒนาฯ บทที่ 3
- แผนพัฒนาฯ บทที่ 3.1
- แผนพัฒนาฯ บทที่ 4
- แผนพัฒนาฯ บทที่ 5
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-2561-2564
-งบการเงิน-30-กันยายน-2561

 

 

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)