นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday40
mod_vvisit_counterYesterday614
mod_vvisit_counterThis week1552
mod_vvisit_counterLast week1561
mod_vvisit_counterThis month4838
mod_vvisit_counterLast month6261
mod_vvisit_counterAll days377361

ประกาศแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ) คลิก 1.pdf    2.pdf
 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ) คลิก►1.pdf    2.pdf    3.pdf
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558คลิกdownload►files/plan1.pdf   files/plan2.pdf   files/plan3.pdf
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559คลิกdownload►  files/table_p_1.pdf   files/table_p_2.pdf
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกdownload►1.pdf  2.pdf   3.pdf    4.pdf
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจังจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 คลิกdownload1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 คลิกdownload1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf   6.pdf   7.pdf   8.pdf   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 คลิกdownload1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf   6.pdf   7.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 คลิกdownload► 1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คลิกdownload► 1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf   6.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 คลิกdownload► 1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf   6.pdf   7.pdf   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 คลิกdownload► 1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 คลิกdownload►
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 คลิกdownload►
สรุปผลการจัดซ์้อจุัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 คลิกdownload►
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 คลิกdownload►
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 คลิกdownload►
 
 
************************************************************************************************************************************************
 
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (งวดที่ 1)คลิกdownload►   files/plan2557_0001.pdf   files/plan2557_0002.jpg   files/plan2557_0003.pdf
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (งวดที่ 2)คลิกdownload►    files/plan2557_0004.jpg   files/plan2557_0005.jpg
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)คลิกดาวน์โหลด►   files/pd6_1_1.pdf  files/pd6_1_2.pdf
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)คลิกดาวน์โหลด►   files/pd6_2_1.pdf  files/pd6_2_2.pdf
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 1)คลิกดาวน์โหลด►   files/report_p_1_1.pdf   files/report_p_1_2.pdf
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวดที่ 2)คลิกดาวน์โหลด►  report_p_2_1.pdf   report_p_2_2.pdf   report_p_2_3.pdf  report_p_2_4.pdf
 
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557  คลิกdownload  files/10_0001.pdf    files/10_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557  คลิกdownload    files/11_0001.pdf     files/11_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557  คลิกdownload    files/12_0001.pdf    files/12_0002.pdf    files/12_0003.pdf    files/12_0004.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558  คลิกdownload    files/01_0001.pdf    files/01_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558  คลิกdownload    files/02_0001.pdf    files/02_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558  คลิกdownload    files/03_0001.pdf    files/03_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558  คลิกdownload    files/04_0001.pdf    files/04_0002.pdf    files/04_0003.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558  คลิกdownload    files/05_0001.pdf    files/05_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558  คลิกdownload    files/06_0001.pdf    files/06_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558  คลิกdownload    files/07_0001.pdf    files/07_0002.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558  คลิกdownload    files/08_0001.pdf     files/08_0002.pdf    files/08_0003.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558  คลิกdownload    files/09_0001.pdf     files/09_0002.pdf
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558  คลิกdownloadfiles/1001_58.pdf   files/1102_58.pdf   files/1003_58.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558  คลิกdownloadfiles/1101_58.pdf   files/1102_58.pdf   files/1103_58.pdf   files/1104_58.pdf   files/1105_58.pdf   files/1106_58.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558  คลิกdownloadfiles/1201_58.pdf     files/1202_58.pdf   files/1203_58.pdf   files/1204_58.pdf   files/1205_58.pdf   files/1206_58.pdf   files/1207_58.pdf   files/1208_58.pdf   files/1209_58.pdf   files/1210_58.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559  คลิกdownload files/01_59.pdf      files/02_59.pdf   files/03_59.pdf    files/04_59.pdf   files/05_59.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คลิกดาวน์โหลด►files/feb01.pdf   files/feb02.pdf   files/feb03.pdf   files/feb04.pdf   files/feb05.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด►files/march_0001.pdf   files/march_0002.pdf   files/march_0003.pdf   files/march_0004.pdf   files/march_0005.pdf   files/march_0006.pdf   files/march_0007.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลดfiles/april59_1.pdf   files/april59_2.pdf   files/april59_3.pdf   files/april59_4.pdf   files/april59_5.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 คลิกดาวน์โหลดfiles/may59_1.pdf   files/may59_2.pdf   files/may59_3.pdf   files/may59_4.pdf   files/may59_5.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 คลิกดาวน์โหลด►files/june1.pdf  files/june2.pdf  files/june3.pdf  files/june4.pdf  files/june5.pdf  files/june6.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด►files/pd6_71.pdf  files/pd6_72.pdf  files/pd6_73.pdf  files/pd6_74.pdf  files/pd6_75.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด►files/Aug1.pdf   files/Aug2.pdf  files/Aug3.pdf  files/Aug4.pdf  files/Aug5.pdf  files/Aug6.pdf  files/Aug7.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 คลิกดาวน์โหลด►files/sep1.pdf    files/sep2.pdf    files/sep3.pdf    files/sep4.pdf    files/sep5.pdf    files/sep6.pdf    files/sep7.pdf    files/sep8.pdf    files/sep9.pdf
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558คลิกdownloadfiles/plan1.pdf   files/plan2.pdf   files/plan3.pdf
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559คลิกdownload►  files/table_p_1.pdf   files/table_p_2.pdf
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกdownload►1.pdf  2.pdf   3.pdf    4.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   
     

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิก



ค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)