นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday91
mod_vvisit_counterYesterday179
mod_vvisit_counterThis week1347
mod_vvisit_counterLast week1260
mod_vvisit_counterThis month270
mod_vvisit_counterLast month5392
mod_vvisit_counterAll days297536

 

  Alt  
 

 
 

นางวงจันทร์  สีชมภู

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

 

 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
   
 

นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

 

งานสวัสดิการสังคม

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอกสันติ  แก้วมูลตรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวิตรี พรสุวโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ว่าง

นางสุภาภรณ์ นามไพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววณิชยา  ตุลาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายสิทธิชัย  เหล่าโพธิ์แดง

พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางเยาวมาลย์  ภูหนองโอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวเสาวภา  สะตะ

งานธุรการ

 

งานประชาสัมพันธ์

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

Alt

นางกรุณา  ทวีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววิจิตรา  บุญบุตตะ

  นักวิเคราะนโยบายและแผน  ชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  อินทร์พรหมมา

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

Alt

นายสุพจน์  อันทะเกด

         พนักงานดับเพลิง           (ช่วยงานประชาสัมพันธ์)

นางสาวนิชานันท์  มูลสุวรรณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาวสาวพวงรัตน์  พันเดช

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 

   

งานกฏหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานจัดระเบียบตลาด

นายสถาพร  ศีิริบุตรวงษ์

นิติกรชำนาญการ

จ่าสิบเอกธนาพัทธ์  แสงจันทร์

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

จ่าสิบเอกยรรยงค์  วรรณปะกา

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 

 

นายศาศวัฒน์  รันเรือง

พนักงานดับเพลิง

นายไพรัตน์  โสโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

นายโกศล  ตรีเดช

พนักงานดับเพลิง

นายประหยัด  แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 
 

นายพีรพงษ์  พุ่งพิลา

พนักงานขับรถดับเพลิง

 
 

 
 

      นายสวราชย์  เอกวารีย์

            พนักงานขับรถยนต์

 
   
 

     นายบุญยืน  เสาะสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

 
   
 

      นายพิทักษ์  ศรีเมืองบุญ

            พนักงานขับรถยนต์

 
 

นางวรรณี  ไชยทัพ

แม่บ้าน

        นายคำพันธ์  โพธิ์หล้า

                      คนสวน

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา