นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday371
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week602
mod_vvisit_counterLast week1527
mod_vvisit_counterThis month3644
mod_vvisit_counterLast month6935
mod_vvisit_counterAll days383102

 

  Alt  
 

 
 

นายธนภัทร  ภูวเดชชญานันท์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

 

 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
   
 

นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

 

งานสวัสดิการสังคม

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเรวัต  มะอาจเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวิตรี พรสุวโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสุภาภรณ์ นามไพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาววณิชยา  ตุลาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายสิทธิชัย  เหล่าโพธิ์แดง

พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางเยาวมาลย์  ภูหนองโอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางสาวเสาวภา  สะตะ

งานธุรการ

 

งานประชาสัมพันธ์

งานแผนและงบประมาณ

งานทะเบียนราษฎรและบัตร

Alt

นางกรุณา  ทวีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววิจิตรา  บุญบุตตะ

  นักวิเคราะนโยบายและแผน  ชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  อินทร์พรหมมา

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

   

 

นางสาวนิชานันท์  มูลสุวรรณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

   

งานกฏหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานจัดระเบียบตลาด

ว่าง

นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ์

นิติกรชำนาญการ

นายสันทัด  อนุมาศ

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 

 

นายศาศวัฒน์  รันเรือง

พนักงานดับเพลิง

นายไพรัตน์  โสโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

นายพีรพงษ์  พุ่งพิลา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายประหยัด  แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 
 

      นายสวราชย์  เอกวารีย์

            พนักงานขับรถยนต์

 
   
 

     นายบุญยืน  เสาะสมบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

 
   
 

      นายพิทักษ์  ศรีเมืองบุญ

            พนักงานขับรถยนต์

 
 

นางวรรณี  ไชยทัพ

แม่บ้าน

        นายคำพันธ์  โพธิ์หล้า

                      คนสวน

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   
     

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)