นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday104
mod_vvisit_counterYesterday179
mod_vvisit_counterThis week1598
mod_vvisit_counterLast week1165
mod_vvisit_counterThis month283
mod_vvisit_counterLast month5392
mod_vvisit_counterAll days297549

 

alt

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่2 ประจำปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

- รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

- ปรกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

- ประกาศขยายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตถึงปี2565

- ประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2565

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Polic)

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต2565 กิจกรรม  มาตรการ

- ประกาศผลการสำรวจความพึงพอ ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  รายจ่าย65

- ประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง ครั้งที่ 1/2565

- ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

สถิติรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2564 (1.ค.63-31 มี.ค.64)

-  สถิติผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

- สถิติผู้มาเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

- ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน 2564  

- การประชุมประชาคมเมือง  ประชุม 1/2564

- ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเพื่อและเจ้าหน้าที่
- ประกาศ ประกาศเจ้าหน้าที่เทศบาล
- ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
- แนบ-2
- แนบ4
- แจ้ง
- ประกาศเจตจำนงงานโดยสุจริต
- งานสัมมนา
- คู่มือ-ข้อปก
- คู่มือ-สารบัญ
- ข้อปฏิบัติ-61
- ทำตามแผนตามแผน-2561-2563
- คู่มือ-แผนสี่ปี
- คู่มือ-บทที่-4
- ข้อปฏิบัติ-
-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
- ประกาศ
-คู่มือรับเรื่องหนังสือ/ร้องทุกข์
- คู่มือประชาชน
แผนคู่มือตลาด
 
 

 

 
 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา