นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday325
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week556
mod_vvisit_counterLast week1527
mod_vvisit_counterThis month3598
mod_vvisit_counterLast month6935
mod_vvisit_counterAll days383056

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

-คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

- ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าฯ ประจำปี 2563

- การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

- การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

- การอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ.2535

 

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   
     

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)