นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9
mod_vvisit_counterYesterday317
mod_vvisit_counterThis week495
mod_vvisit_counterLast week1309
mod_vvisit_counterThis month5559
mod_vvisit_counterLast month5471
mod_vvisit_counterAll days283789

พันธกิจ

๑. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริการด้านสุขภาพอนามัย

๒. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๓. จัดให้มีการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่

๖. การบริหารจัดการยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

๗. การบริหารจัดการในองค์กร/ในชุมชนที่รับผิดชอบ

๘. จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการทำเกษตรกรรม

๙. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ

๑๐. จัดสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์

 

 
 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา