นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday71
mod_vvisit_counterYesterday176
mod_vvisit_counterThis week71
mod_vvisit_counterLast week1671
mod_vvisit_counterThis month3540
mod_vvisit_counterLast month2984
mod_vvisit_counterAll days369802

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.ชุมชนมีความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ

    อนามัยอย่างครบถ้วน

๒.ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านสาธารณูปโภค

    สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

๓.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ประชาชนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและ

    ไม่ถูกทำลาย

๔.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

๕.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

๖.การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน

๗.มีการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรนำไปสู่การพัฒนา

๘.ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการทำเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและทั่วถึง

 ๙.การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

๑๐.ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

 

 

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   
     

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)