นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday614
mod_vvisit_counterThis week1554
mod_vvisit_counterLast week1561
mod_vvisit_counterThis month4840
mod_vvisit_counterLast month6261
mod_vvisit_counterAll days377363

            เทศบาลตำบลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

                          เลขที่  888  หมู่ที่  19  ถนนขอนแก่น-ยางตลาด 44160

    โทรศัพท์ 0 4378 1826 โทรสาร 0 4378 1957 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                             https://www.facebook.com/chiangyuencity/

                          e-mail Adress : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ลำดับ          ชื่อ - สกุล            ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
1 นายชาญวิทย์  พุดบุรี นายกเทศมนตรี 093-3293446
2 นายสมาน  โอษะคลัง รองนายกเทศมนตรี 063-8323834
3 น.ส.ปรัชญา  ลางคุลานนท์ รองนายกเทศมนตรี 081-0565133
4 นายวันชัย  ดอกไม้ทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 081-3697513
5 นายณัฐพงษ์  สิงห์คำป้อง เลขานุการนายกเทศมนตรี 085-2415028
6 นางภัศวรรณ  โสรธร ประธานสภาเทศบาล 089-4169595
7 นายสมจิตร  ไปดง รองประธานสภาเทศบาล 061-1656127
8 นายพูลศักดิ์  แสงใสรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาล 092-5513786
9 นางจันทร์จิรา  โนนทนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 061-0602008
10 นายประมูล  โสโท สมาชิกสภาเทศบาล 088-0571098
11 นายประไพร  ตรีเดช สมาชิกสภาเทศบาล 061-9379456
12 นายนิยม  บริบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 061-7925365
13 นายประเสริฐ  มูลเอก สมาชิกสภาเทศบาล 081-5929144
14 นางบัวศรี    ภูพิพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 084-7895735
15 นางพรรณี    แสนวัง สมาชิกสภาเทศบาล 085-4991905
16 นายประยุทธ์  เลพล สมาชิกสภาเทศบาล 098-3010809
17 น.ส.ลัดดาวรรณ์  วงโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 086-7882464
18 นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน ปลัดเทศบาล  088-5639210
19 นายสยาม   ภูหนองโอง รองปลัดเทศบาล  083-2828082
20 นายสุรินทร์พิศุทธ์ ยิ่งสิริสุข ผู้อำนวยการกองช่าง  081-3913378
21 นางธัชณิน  กันดุลย์ ผู้อำนวยการกองคลัง  086-2202562
22 จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร ผอ.กองสาธารณสุขฯ 088-9696398
23 นายธนภัทร  ภูวเดชชญานันท์ หัวหน้าสำนักปลัด  097-9964466
24 นายวีระ  ศักดิ์ศรี ผอ.กองการประปา 094-3801579
25 นางยุพเรศ   นาเมืองรักษ์ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 088-5634628

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   
     

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)