นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday138
mod_vvisit_counterYesterday104
mod_vvisit_counterThis week446
mod_vvisit_counterLast week1154
mod_vvisit_counterThis month2368
mod_vvisit_counterLast month4993
mod_vvisit_counterAll days259957

  

  alt  
 
  
 
 

จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร

      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข                      และสิ่งแวดล้อม              (นบห.งานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ

 

นางสาวขนิษฐา  บุญเพ็ง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

นางชรินทร์ทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    นางสาววิรัชฎา  คลังวิเชียร

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนงลักษณ์  สุทธิประภา

ช่วยงานสุขาภิบาลและอนามัยฯ

นางสาวเกศิณี  ไชยคำ

ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคฯ

alt

นายวสันต์  สิมาชัย

พนักงานขับรถรถขยะ

นายนคร   ศรีเตชะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายทวีศักดิ์  รันเรือง

พนักงานขับรถยนต์

       นายธงชัย  สมทอง

     พนักงานประจำรถขยะ

      นายสุธรรม  ประทุมพล

       พนักงานประจำรถขยะ

นายหัตถสิทธิ์  สรวลเส

พนักงานประจำรถขยะ

      นายสง่า  ภูสมตา

   พนักงานประจำรถขยะ

นายปิยะ  จันทร์ดา

พนักงานประจำรถขยะ

นายทวิช  โพธิ์หล้า

พนักงานประจำรถขยะ

      นายชัยพร  แก้ววันทา

      พนักงานประจำรถขยะ

      นายชาติชาย  เนื่องแก้ว

        พนักงานประจำรถขยะ

         นายสุรพงษ์  ตรีเดช

พนักงานประจำรถขยะ

   

นายยุทธนา  โพธิ์หล้า

คนสวน

 

 

 

 
 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา