นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday266
mod_vvisit_counterYesterday441
mod_vvisit_counterThis week1937
mod_vvisit_counterLast week2196
mod_vvisit_counterThis month4991
mod_vvisit_counterLast month5780
mod_vvisit_counterAll days240095

  

  alt  
 
  
 
 

จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร

      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข                      และสิ่งแวดล้อม              (นบห.งานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 

นางสาวขนิษฐา  บุญเพ็ง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

นางชรินทร์ทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

    นางสาววิรัชฎา  คลังวิเชียร

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธมนวรรณ  ดวงปาโคตร

ช่วยงานสุขาภิบาลและอนามัยฯ

นางสาวเกศิณี  ไชยคำ

ช่วยงานป้องกันและควบคุมโรคฯ

alt

นายวสันต์  สิมาชัย

พนักงานขับรถรถขยะ

นายนคร   ศรีเตชะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายทวีศักดิ์  รันเรือง

พนักงานขับรถยนต์

       นายธงชัย  สมทอง

     พนักงานประจำรถขยะ

      นายสุธรรม  ประทุมพล

       พนักงานประจำรถขยะ

นายหัตถสิทธิ์  สรวลเส

พนักงานประจำรถขยะ

      นายสง่า  ภูสมตา

   พนักงานประจำรถขยะ

นายปิยะ  จันทร์ดา

พนักงานประจำรถขะ

นายทวิช  โพธิ์หล้า

พนักงานประจำรถขยะ

      นายชัยพร  แก้ววันทา

     พนักงานประจำรถขยะ

      นายชาติชาย  เนื่องแก้ว

        พนักงานประจำรถขยะ

       นายวรพจน์  แก้ววันทา

        พนักงานประจำรถขยะ

   

นายยุทธนา  โพธิ์หล้า

คนสวน

 

 

 

 

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา